ALACANT ESTATES - Properties in Costa Blanca

Snel zoeken

Zoeken bij text / Ref.


De juridische procedure bij aankoop van een woning


U hebt uw droomhuis gevonden, beide partijen hebben de prijs overeengekomen en U bent klaar om verder te gaan met de aankoop.

Hoe gaat het verder?

U tekent onder ons toezicht een reserveringscontract. Dit houdt in dat het onroerend goed van de markt wordt gehaald en niet meer aangeboden word aan andere kandidaat kopers.

U maakt het reserveringsbedrag over op onze derde rekening.

Meestal is dit 3000 tot 5000 Euro, in sommige gevallen is het iets hoger.

Dit reserveringscontract geldt standaard drie weken, maar een ander termijn kan onderling overeengekomen worden.

Alle gegevens van koper en verkoper staan vermeld in deze voorlopige overeenkomst, ook de aankoopprijs, de omschrijving van de woning en de termijn dat de reservering geldig is.

Verder kunnen er clausules in staan over bijvoorbeeld de inboedel inbegrepen of niet.

Tijdens de looptijd van de reservering gebeuren er twee dingen:

De koper regelt zijn financiën voor de 10% aanbetaling min het reeds betaalde reserverings- bedrag.
Beide partijen werken mee aan de administratieve voorbereiding (of laten dit doen door een aangestelde Advokaat of Gestoria).

De verkoper verzekert zich ervan dat al het papierwerk in orde is, alle rekeningen van nutsvoorzieningen, belastingen etc. betaald zijn, en het onroerend goed zonder problemen en volledig legitiem kan overgedragen worden.

De makelaar heeft hier zicht op, maar we raden de koper toch soms aan om een advocaat in de arm te nemen, die diepgaand al het papierwerk controleert op juistheid en wettelijkheid, en nagaat of het onroerend goed schuldenvrij is.

In België en Nederland is dat het werk van de notaris, maar in Spanje is dat niet zo. Wij adviseren doorgaans een plaatselijke advocaat omdat die nu eenmaal betere contacten heeft bij de lokale overheden en belastingkantoren.

In vele transacties is de operatie erg overzichtelijk en eenvoudig, in dat geval kan een gestoria (iemand die administratieve afwikkelingen doet) volstaan en heeft u geen advocaat nodig.

Wij of de aangestelde advocaat of gestoria regelen voor U ook het Spaanse belastingnummer (N.I.E. nummer) en het openen van een Spaanse bankrekening.

Nadat alle documenten zijn gecontroleerd en goedgekeurd door alle partijen wordt de voorlopige koopovereenkomst door beide partijen ondertekend.

Op dat moment betaalt U als koper 10% van de aankoopprijs, min het reeds betaalde reserveringsbedrag aan de verkoper. In de voorlopige koopovereenkomst liggen alle afspraken en juridische aspecten van de aankoop vast, alsmede ook de uiterlijke overdrachtsdatum.

Vaak is dat ongeveer een maand later, dit in overeenstemming van alle partijen.

Als bij het onderzoek is gebleken dat de documenten van het onroerend goed niet in orde zijn of dat er andere onoplosbare problemen zijn, wordt de reservering geannuleerd en krijgt de koper zijn reservering bedrag uiteraard terug.

Uiteraard wordt er dan ook geen voorlopige overeenkomst getekend en gaat de aankoop niet door. Gelukkig gebeurt dit maar zelden, omdat goede Advocaten en Gestorias dikwijls in staat zijn om kleine problemen volledig op te lossen.

 

De aankoopakte en de eigenlijke eigendomsoverdracht.

Bij de notaris wordt de akte ondertekend en de resterende aankoopsom plus aankoopkosten betaald.

Je krijgt de sleutels van uw nieuwe eigendom! De akte wordt geregistreerd bij het registratiekantoor, zo is ook de belastingdienst op de hoogte van de overdracht en gegevens van U als nieuwe eigenaar.

Verder worden de contracten voor alle nutsvoorzieningen op uw naam gezet.

Proficiat !, vanaf dan kan U genieten van uw eigen plek onder de Spaanse zon en hartelijk welkom in onze vriendenkring!!!

 


Kontakteer ons

Als u met een van onze medewerkers wenst te spreken, bel ons op het
(+34) 966 69 51 52
of stuur ons een e-mail

mail@alacant-estates.com
Copyright Lex 2000 Inv. S.L. ©
  Links >>>