ALACANT ESTATES - Properties in Costa Blanca

Raskt søk

Klikk for avansert søk

Søk etter tekst / Ref.


Boligkjøp i Spania

Hvordan skal dere finne deres drømme eiendom og hvordan skal dere gjøre det endelige valget av den eiendom dere ønsker å kjøpe? Dette kan være en lang prosess i noen tilfeller, eller det kan avgjøres på kort tid. Dette avhenger mye av egne forberedelser og av hvem dere velger å samarbeide med i Spania.

Noen boligkjøpere har vært i Spania mange ganger før de velger å kjøpe eiendom. De vet nøyaktig hvor de ønsker å kjøpe, hva de ønsker å kjøpe og til hvilken pris.

Andre kjøpere vil være avhengige av anbefalinger fra seriøse meglere eller andre, når det gjelder hvilket område og prisklasse som velges.

Kjøpsprosessen og evt. problemer vil også være avhengig av om eiendommen er ny og kjøpes direkte fra utbygger i byggeperioden eller om eiendommen er brukt. 

Kjøpsprosessen

Når dere har funnet eiendommen dere ønsker å kjøpe og dere er enige om pris, vil dere underskrive en reservasjonskontrakt. Det betales inn en reservasjonssum som normalt ligger på 6.000 til 30.000 euro, og sikrer da en reservasjon i inntil 30 - 60 dager.

Før dere underskriver reservasjonskontrakten må dere via advokat undersøke om det finnes tinglyst eller annen gjeld på eiendommen, at alle regninger/krav på eiendommen er betalt og at selger er den juridisk rettmessige eier av eiendommen. Sist, men ikke minst, må man kontrollere at informasjonen på skjøtet stemmer med den aktuelle eiendommen dere har bestemt dere for å kjøpe.

Ved å underskrive kjøpekontrakten aksepterer dere de frister for innbetalinger som selger har stilt. Hvis dere ikke allerede har ordnet med spansk skattenummer (NIE) og opprettet konto i en Spansk bank, må dere ordne dette før den endelige betalingsavtalen kan gjennomføres.

Det faktiske betalingsoppgjøret skjer på Notarius kontoret , der enten dere selv eller den dere har gitt fullmakt til, er tilstede sammen med selger eller person med fullmakt for denne. Når kontrakt er signert og stemplet av Notarius og betalingen er bekreftet, vil dere få overlevert nøklene til eiendommen.


Kontakt oss!

Hvis du ønsker å snakke med en av våre eiendomsmeglere kan du ringe oss på
(+34) 966 69 51 52
eller send oss en e-post idag!

mail@alacant-estates.com
Copyright Lex 2000 Inv. S.L. ©
  Links >>>