ALACANT ESTATES - Properties in Costa Blanca

Szybkie wyszukiwanie

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie według tekstu/ sygn.


 

Zakup nieruchomości w Hiszpanii

 

ZAKUP NIERUCHOMOSCI W HISZPANII

 

Od kilku lat, szczególnie w okresie kryzysu gdy ceny nieruchomości spadły do poziomu  sprzed 16lat!, wzrasta zainteresowanie Polaków zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku każdy jej obywatel może zakupić jakąkolwiek nieruchomość, działkę, mieszkanie, apartament czy dom na terenie Hiszpanii bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Zasadniczą rzeczą niezbędną do przeprowadzenia transkaji jest paszport (pomimo że bez problemów możemy podróżować z dowodem osobistym, paszport jest nam potrzebny do pozostałych czynności prawnych). Dodatkowym dokumentem jaki musi posiadać klient jest numer N.I.E. tzw. Numer Identyfikacji ObcokrajowcaNumer ten pomożemy Państwu otrzymać po złożeniu wypełnionego formularza na Policji w ciągu jednego dnia, numer ten jest bardzo ważny i podobny jest do naszego polskiego NIP-u. W późniejszym okresie służy on jako identyfikacja podatkowa we wszystkich formalnościach związanych z nieruchomością na terenie Hiszpanii. Następnym elementem ważnym dla transakcji kupna jest posiadanie w hiszpańskim banku konta bankowego, tu również pomożemy Państwu w jego założeniu, a które służyć będzie do przeprowadzenia płatności u notariusza w formie czeku (najbardziej rozpowszechniona forma płatności), a w póżniejszym okresie służyć będzie do różnego rodzju opłat i podatków np. comunidad, czy rachunki za wodę, prąd etc. 

 

Podsumowując, po pierwsze paszport, po drugie numer N.I.E. (wyrabiany na miejscu) i po trzecie konto w hiszpańskim banku (zakładane na miejscu).

 

Na długość załatwiana spraw formalnych może mieć wpływ fakt czy nieruchomość jest kupowana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym.

 

Proces zakupu


Po dokonaniu wyboru danej nieruchomości, należy podpisać wstępną umowę kupna-sprzedaży (w której m.in. ustalany jest termin podpisania umowy końcowej pomiędzy sprzedającym i kupującym) i dokonać wpłaty rezerwacyjnej (na okres 30-60 dni) w wysokości ok. 6000 euro lub 10% wartości nieruchomości na konto pośrednie, do którego sprzedający nie ma dostępu przed zakończeniem całego procesu transakcji. W ten sposób są Państwo całkowicie zabezpieczeni przed jakimikolwiek niespodziankami ze strony sprzedającego. Przed podróżą do Hiszpanii proszę upewnić się, że dysponują Państwo wystarczającą sumą, która będzie łatwo dostępna na pokrycie owej wpłaty. 

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie numeru N.I.E.. W między czasie sprawdzamy dla Państwa stan prawny nieruchomości (upewniamy się, czy nie ciążą na niej żadne zobowiązania i czy należne lokalne opłaty i podatki zostały uiszczone). Po przyznaniu numeru N.I.E. razem z paszportem, wybieramy się do banku, aby założyć konto. 

KREDYT 

Banki na podstawie oficjalnej wyceny nieruchomości, udzielają obcokrajowcom kredytu w wysokości 50-60% wartości nieruchomości. 

Do otrzymania kredytu potrzebne są następujące dokumenty: 

1. Paszport 
2. Numer N.I.E. 
3. Umowa o pracę/Zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokumenty prowadzenia działalności gospodarczej 
4. Zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy (w przypadku Polaków z UK payslips) 
5. PIT (w przypadku Polaków z UK P60) 
6. BIK (odpowiednikami w UK są agencje ratingowe tj. equifax, experian) 
7. Wyciągi z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące (bank statements) 

Prosimy o przetłumaczenie dokumentów na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. 

Zakończenie transakcji odbywa się w kancelarii notarialnej w obecności notariusza, sprzedającego lub osoby wyznaczonej przez sprzedającego i kupującego lub jego pełnomocnika. Po podpisaniu aktu notarialnego i sprawdzeniu czy platności zostały uregulowane otrzymują Państwo klucze do swojej nieruchomości. 

Po podpisaniu aktu notarialnego, w obowiązku notariusza jest przekazanie informacji o zmianie właściciela nieruchomości do lokalnych ksiąg wieczystych. Państwo mają 30 dni na zapłacenie wszystkich należnych podatków transferowych związanych z zakupem (jest to ok.13% wartości transkacji) i załatwienie formalności związanych z rejestracją Państwa tytułu własności. Ostateczna rejestracja dokumentu może potrwać do dwóch miesięcy.

 


Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z naszym agentem nieruchomości czekamy pod numerem
(+34) 966 69 51 52
lub proszę wysłać maila na adres

mail@alacant-estates.com
Copyright Lex 2000 Inv. S.L. ©
  Links >>>