ALACANT ESTATES - Properties in Costa Blanca

Snabbsökning

För avancerad sökning, klicka här

Sök på text. / Ref. nr


Fastighetsköp i Spanien

Hur du hittar en fastighet i Spanien och hur du slutligen väljer vilken fastighet du vill köpa,är en process som i vissa fall tar lång tid, i andra fall kanske bara en dag, allting beror på hur bra förberedd du är och vilka kontakter du har på plats i Spanien. 

Många av våra köpare har spenderat åtskilliga semesterveckor i Spanien och vet exakt vad och var man vill hitta en lämplig fastighet och hur mycket det får kosta.  Andra tar hjälp och råd från mäklarfirmor och rådgivare, då är det viktigt att känna sig trygg och bekväm med den som ska hjälpa till att hitta ditt drömboende. 

Själva processen varierar beroende på om du köper en fastighet som är ny och köps direkt av byggfirman under själva byggprocessen eller om fastigheten köps i andra hand, det vill säga ett redan befintligt hus.

 

Köpeprocessen

När du har hittat den fastighet du vill köpa och har kommit överens om det pris du ska betala, skall en advokat kontrollera att det inte finns några skulder på fastigheten, att alla befintliga räkningar är betalade, att säljaren faktiskt är den riktige ägaren av fastigheten samt att ägarhandlingarna är korrekta och äkta. Detta sker innan du betalar och skriver på ditt reservationskontrakt. 

När ovanstående är klart, skriver du på ett reservationskontrakt. En normal summa för att reservera en fastighet ligger mellan 3000 euro upp till 10% av försäljningspriset och därmed har du reserverat fastigheten under 30 dagar. När denna tid har löpt ut, går du vidare med själva köpet eller, om förutsättningar har förändrats, förlorar densamma. 

I försäljningskontraktet bestäms datum för själva fastighetsköpet samt betalningsform. Om du inte redan har ansökt om NIE  nummer och öppnat ett bankkonto måste du göra detta innan köpet kan fullföljas. 

Själva köpet sker hos en notarie där antingen du personligen, eller någon med fullmakt att föra din talan, och säljaren eller någon utnämnd av säljaren, är närvarande tillsammans med notarien. När alla handlingar är undertecknade och bekräftelse på att betalning har gjorts, kommer du att erhålla nycklarna till din nya fastighet. 


Kontakta oss!

Om du vill tala med en av våra fastighetsmäklare ring oss på
(+34) 966 69 51 52
eller skicka oss ett e-mail

mail@alacant-estates.com
Copyright Lex 2000 Inv. S.L. ©
  Links >>>